iemand het uitzicht belemmeren

iemand het uitzicht belemmeren
iemand het uitzicht belemmeren{{/term}}
obstruct/block someone's view
————————
iemand het uitzicht belemmeren{{/term}}
block/obstruct someone's view

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”